4. oktober 2018
genbrugsbraeder clt 2982

HJ Huse og Slagelse Kommune går nu sammen, om at udvikle nye byggematerialer ved at genanvende tidligere brugte byggematerialer under projekttitlen ”Grøn Vækst i Byggeriet”.

​​Dagsordenen for en ny bæredygtig retning for dansk byggeri er sat. Men faktisk har den grønne omstilling i byggeriet været i gang længe, hvor det dog mest har handlet om genbrug af gamle mursten, vinduer og beton til vejfyld. Men nu skal der sættes turbo på forskning og udvikling af helt nye byggematerialer, ved af genanvende byggeaffald på helt nye og innovative måder, og HJ Huse ønsker er være med helt i front.

​Under overskriften Grøn Vækst i Byggeriet, er HJ Huse og Slagelse Kommune gået sammen om, at udvikle nye byggematerialer gennem genanvendelse af byggeaffald på nye måder. Helt konkret etableres der et udviklingsværksted hos HJ Huse på Bildsøvej 106, hvor der vil blive afsat de nødvendige resurser til projektet.

​HJ Huse har valgt at gå med i projektet, da det bæredygtige byggeri er et helt centralt punkt i vores nye strategi. Derfor var det nemt for os, at sige ja til at deltage og etablere et udviklingsværksted hos HJ Huse. Siger direktør i HJ Huse John Møller Jensen, og fortsætter. Vi er ikke i tvivl om, at det politiske krav om øget brug af genanvendt byggeaffald i nye byggerier, vil blive betydelig større i de kommende år, og at det kun kommer til at handle om, hvorvidt man er med i udviklingen, eller om man blot ønsker at være passiv tilskuer. I HJ Huse har vi det altid bedst, når vi kan være med i udviklingen.